Innowacyjne rozwiązania dla poor prognosis patients Optymalizacja leczenia przy zastosowaniu PGTai


The PGTai℠ Technology Platform jest najbardziej innowacyjnym i niezawodnym testem na rynku i jedyną platformą zbudowaną w oparciu o znany zestaw danych dotyczących urodzeń żywych i pomyślnego przebiegu ciąży.


Przy zastosowaniu sztucznej inteligencji (z ang. artificial intelligence), big data oraz uczenia maszynowego platforma PGTai℠ zapewnia zaawansowaną skuteczność w analizie PGT-A i pozwala uzyskać wyniki niezależne od obsługującego platformę.

↑skuteczność

↑obiektywność

↑uniknięcie błędów ludzkich

Po pierwszych 7 miesiącach raportowania wyników za pośrednictwem platformy PGTai℠ zanotowano¹:

- wzrost euploidalnych embrionów oraz spadek mozaicznych i aneuploidalnych embrionów

- więcej pacjentów z co najmniej 1 embrionem euploidalnym

- ponad 1300 dodatkowych embrionów euploidalnych, które wcześniej zostały sklasyfikowane jako aneuploidalne lub mozaiczne


Najnowsze badania kliniczne (ASRM, 2020) wykazały znaczącą poprawę wyników pacjentek dzięki platformie PGTai 2.0 w porównaniu do rezultatów uzyskanych z wykorzystaniem innych platform NGS (z ang. Next Generation Sequencing) - szansa na utrzymanie ciąży i wskaźniki urodzeń żywych wzrosły o 13,4%².

Pojawiające się dowody skuteczności PGTai 2.0 to kolejny krok bliżej od spełniania marzeń przyszłych rodziców o urodzeniu upragnionego dziecka. Platforma skierowana jest do wszystkich pacjentek IVF, a zwłaszcza do tych, które w przeszłości doświadczyły niepomyślnej implantacji i/lub poronień nawykowych (nawracających).

¹ CooperSurgical internal data: prior (subjective) methodology, Jan 1, 2018 through Nov 1, 2018 vs PGTai technology platform, Nov 2, 2018 through May 31, 2019

² Buldo-Licciardi et al. Second generation artificial intelligence technology for preimplantation genetic testing (PGT) improves pregnancy outcomes in single thawed euploid embryo transfer cycles (STEET). ASRM 2020

Więcej informacji:

e-mail: biuro@rovers.pl tel. 22 737 11 95

72 views0 comments

Rovers Polska Sp.z o.o.

ul. Stołeczna 10

05-501 Piaseczno

tel. +48 22 737 11 95

e-mail:info@rovers.pl

                                                                                       Copyright by Rovers Polska 2020