Czytaj więcej

Rovers Polska Sp.z o.o.

ul. Stołeczna 10

05-501 Piaseczno

tel. +48 22 737 11 95

e-mail:info@rovers.pl

                                                                                       Copyright by Rovers Polska 2020

IVF/ET Podłoża hodowlane

Podłoża hodowlane ORIGIO® spełniają indywidualne kryteria. Dostosowane do wszystkich protokołów. Kreują optymalne środowisko dla ludzkich zarodków. Zawarte w nich składniki odpowiadają na metaboliczne zapotrzebowanie zarodka w różnych stadiach rozwoju. Seria podłoży sekwencyjnych do wsparcia każdego kroku IVF, w tym pobierania oocytów, zapłodnienia, hodowli i transferu zarodków. Dostępne są także podłoża SAGE-1-step do nieprzerwanej hodowli bez podziału na poszczególne etapy i proste w użyciu.